niedziela, 11 maja 2014

O nas

Grupa Odnowy w Duchu Świętym działająca przy naszej parafii „BETANIA” istnieje od 1997 roku. Aktualnie tworzy ją ponad 30 – to osobowa grupa wspaniałych ludzi, na której czele znajduje się lider grupy Krystyna Romaniuk, a duchowo czuwa ks. Michał Piotrowski.


Cotygodniowe spotkania modlitewne rozpoczynamy w każdą środę Eucharystią o godz. 19:00, a po Mszy spotkanie w Katedralnym Centrum Parafialnym Św. Jakuba na ulicy Seweryna Pieniężnego 2a, w którym mieści się również Dom Pielgrzyma. Spotkania odbywają się w dużej sali.


Jesteś chętny, gotowy poświęcać swój czas na modlitwę oraz służbie Bogu i bliźniemu, poznawać nowych przyjaciół i sam chcesz zostać przyjacielem Jezusa, serdecznie zapraszamy Cię do naszej wspólnoty. Nie musisz robić nic, jak tylko przyjść na czwartkową Mszę do katedry, a po niej na spotkanie. Nie zwlekaj, Pan Jezus czeka na Ciebie.
Spotkanie

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym spotyka się na modlitwie, aby prosić Ducha Świętego o dary, jakie otrzymali Apostołowie przebywający w Wieczerniku, rankiem w dzień Pięćdzieiątnicy. W tym dniu Apostołowie z Maryją jednomyślnie trwali na modlitwie. Bóg objawił się im jako ogień i zostali napełnieni Duchem Świętym. Ich życie zupełnie się zmieniło. Ci sami uczniowie do niedawna jeszcze ryglowali drzwi w obawie przed Żydami, teraz wybiegają na ulicę, by rozgłaszać, że Jezus Chrystus żyje, zmartwychwstał i działa z mocą. Stali się „nowym stworzeniem”. Inni patrząc na nich mówili, że upili się młodym winem. A był to Duch Święty. Tego ranka Apostoł Piotr przemówił w imieniu całej wspólnoty i w ciągu trzech minut nawrócił trzy tysiące ludzi. To było dzieło Ducha Świętego, który tak ich zmienił. Zaczęli doświadczać nowej siły, mocy z wysoka, która pozwala im mówić obcymi językami, uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych oraz czynić wiele znaków i cudów, które ukazywały żywą obecność Chrystusa.
My jako wspólnota, co tydzień spotykamy się w naszej salce, bo to jest nasz „wieczernik”, zamykamy drzwi, zapraszamy Maryję i prosimy Boga, aby zesłał nam Ducha Świętego. Każdy czwartkowy wieczór chcemy spędzić z prawdziwym i żywym Bogiem, dlatego zapalamy świecę, która jest symbolem obecności Chrystusa i otwieramy Pismo Święte przez które mówi do nas Bóg. Wznosimy nasze otwarte dłonie wyrażając uwielbienie i naszą miłość do Boga. W ten sposób modlił się Mojżesz na górze Synaj, tak modlili się Żydzi w synagogach, tak bez wątpienia modlił się Jezus i tak modlili się chrześcijanie w pierwszych wiekach. Tak modlimy się teraz my.  „Betania” jest miejscem obecności Chrystusa. Miejscem, w którym możemy opowiedzieć Mu o naszych kłopotach, cierpieniach, nadziejach radościach, z taką samą szczerością i naturalnością z jaką rozmawiali z Nim Jego przyjaciele Marta, Marta i Łazarz. W „Betanii” znajdujemy siły potrzebne, by żyć jako uczniowie Chrystusa pośród świata i z Jego mocą ewangelizować.
Chwała Panu.
       Iwona
                                                                                                                              (Z gazetki „Betania” Nr 1 listopad 2007r.)


W naszej wspólnocie

- Jest grupka osób, które zdecydowały się podjąć Nasze CredoPRZYMIERZE określające styl życia, będący odpowiedzią na Bożą Miłość.
- Modlitwa za kapłanów, tzw. Apostolat Margeretka
- Modlitwa w intencji naszej wspólnoty
- Grupka modlitwy wstawienniczej (po wcześniejszym uzgodnieniu z Grażynką, która jest  
   odpowiedzialna za tę posługę)
- Grupka modlitwy osłonowej
- Grupki dzielenia (męskie i żeńskie)
- Co jakiś czas organizujemy również rekolekcje REO
- Co roku w maju jeździmy na ogólnopolskie czuwania Odnowy w Częstochowie
- Bierzemy udział w rekolekcjach i weekendach formacyjnych w Źródle Jakuba w Dobrym Mieście oraz w Głotowie i tam, gdzie Pan Bóg nam wskaże
- Świetnie się integrujemy poza czwartkowymi spotkaniami, też bawiąc się
Modlitwa różańcowa w intencji naszej wspólnoty – intencje
 
   I.
    Za wszystkie osoby ze wspólnoty, szczególnie o dar miłości, jedności i łaskę ciągłego wzajemnego przebaczenia.

Błogosławię wszystkich po modlitwie szczególnie tych, z którymi mam trudne relacje. Jeżeli nie potrafię, proszę o to PANA JEZUSA, aby pobłogosławił tym osobom za mnie.
  II.
     Za nasze rodziny (za żywych i zmarłych), o czystość relacji między rodzicami i dziećmi , aby znikła wszelka przemoc (fizyczna, psychiczna i seksualna). O dar miłości, jedności, szczerego przebaczenia i pojednania, oraz za tych, z którymi łączą nas więzi duchowe, za chrześniaków, za rodziców chrzestnych, za tych, których Pan Jezus powołał do życia w duchu (narodzonych w duchu) przez nasze ręce powinności rodzicielstwa duchowego.

Błogosławię wszystkich po modlitwie szczególnie tych, z którymi mam trudne relacje. Jeżeli nie potrafię, proszę o to PANA JEZUSA, aby pobłogosławił tym osobom za mnie.
  III.
    O łaskę otwartości na dary i charyzmaty Ducha Świętego i umiejętność posługiwania nimi zgodnie z wolą Bożą.

Błogosławię wszystkich po modlitwie szczególnie tych, z którymi mam trudne relacje. Jeżeli nie potrafię, proszę o to PANA JEZUSA, aby pobłogosławił tym osobom za mnie.
  IV.
     Za lidera, animatorów, grupę rozeznającą i wszystkich tych, którzy mają czas walki duchowej, zmagania, trudny czas, np. choroby czy jakichkolwiek trudności albo przeciwności i potrzebują wsparcia modlitewnego, o siłę i zaufanie w miłość Bożą w tym czasie, w którym szczególnie trudno im iść do przodu, o łaskę otwartości na charyzmaty Ducha Świętego i umiejętność posługiwania się nimi zgodnie z wolą Bożą.

Błogosławię wszystkich po modlitwie szczególnie tych, z którymi mam trudne relacje. Jeżeli nie potrafię, proszę o to PANA JEZUSA, aby pobłogosławił tym osobom za mnie.
  V.
   Za kapłanów związanych ze wspólnotą, za księdza, który jest opiekunem wspólnoty, wszystkich dotychczasowych księży opiekunów, za naszych spowiedników i kierowników duchowych, niech Bóg dodaje im sił w posłudze ludziom, da łaskę wytrwałości w powołaniu, a także ducha miłości i zrozumienia.

Błogosławię wszystkich kapłanów, a dla zmarłych proszę o radość wieczną przed Obliczem BOGA.


Każdą tajemnicę kończymy modlitwą Pod Twoją obronę w intencjach Ojca Świętego.

Rozkład jazdy, dla… …podróżujących w stronę NIEBA!!!


Odjazdnie znacie dnia ani godziny.

Przyjazdzależny od nas samych.

Ceny biletówżycie święte, wypełnianie rad ewangelicznych, pokuta, ufność Bogu, modlitwa, post, jałmużna, przestrzeganie przykazań Bożych, wypełnianie obowiązków.

Dla spóźnialskichspecjalny pociąg ratunkowy – pojednanie w godzinie śmierci. Ze względu na rygorystyczne godziny odjazdu nie polecamy – można nie zdążyć.


Uwaga…!!!

- Bilet bez pieczątki łaski uświęcającej jest nieważny.
- Bilety są ważne tylko w jedną stronę,  powrotnych biletów nie wydaje się. 
- Nie radzimy wyjazdów w celach wycieczkowych. Zbyt wiele można stracić. 
- Uprasza się, aby podróżni nie zabierali ze sobą zbędnego bagażu,bo mogą nie zdążyć albo będą musieli czyśćcowej poczekalni bagażu, aż zostaną od niego uwolnieni.
- Podczas podróży dozwolone jest przechodzenie z klasy niższej do wyższej; w drugą stronę jest to surowo zabronione. Trzeba o tym pomyśleć podczas kupowania biletów.

WSZYSTKIM PASAŻEROM ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ PODRÓŻY